Inlägg From the monthly archives: "juli 2017"

VirtualBox

by

VirtualBox av företaget Sun Microsystems är en kommersiell X86-virtualiseringsmjukvara (med en begränsad GPL-version) för Linux, Mac OS X, OS/2 Warp (experimentella OSE-versioner)[1], och Windows 32-bit och 64-bit värdar, och stödjer FreeBSD, Linux, OpenBSD, OS/2 Warp och Windows som gästoperativsystem. Efter flera…(Read More)

Docker

by

Docker is a software technology providing containers, promoted by the company Docker, Inc.[6] Docker provides an additional layer of abstraction and automation of operating-system-level virtualization on Windows and Linux. Docker uses the resource isolation features of the Linux kernel such as cgroups and kernel namespaces, and a union-capable file system such…(Read More)

Linux

by

Linux eller GNU/Linux är ett Unix-liknande operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri programvara. Det består i allmänhet av central programvara från GNU-projektet, kärnan Linux samt annan programvara från tusentals andra projekt. Det är ett av de mer…(Read More)

Angular 2

by

Angular (commonly referred to as “Angular 2+” or “Angular 2”) is a TypeScript-based open-source front-end web application platform. Angular 2 is led by the Angular Team at Google and by a community of individuals and corporations to address all of the parts of the developer’s workflow while building complex web applications…(Read More)

Cassandra

by

The Apache Cassandra database is the right choice when you need scalability and high availability without compromising performance. Linear scalability and proven fault-tolerance on commodity hardware or cloud infrastructure make it the perfect platform for mission-critical data.Cassandra’s support for replicating across multiple datacenters is best-in-class, providing lower latency for…(Read More)

jQuery

by

jQuery är ett JavaScript-bibliotek som är tänkt att förenkla HTML-, DOM- och CSS-modifikation, händelsehantering, animering och AJAX för att snabba upp webbutvecklingen. På Barcamp 2006 släppte skaparen John Resig, som också leder utvecklingsarbetet, den första versionen av jQuery[1]. Det används av nästan 35% av…(Read More)

Python

by

Python är ett programmeringsspråk som utformades i slutet av 1980-talet av Guido van Rossum. Python har utvecklats till ett kraftfullt och samtidigt smidigt språk med stöd för flera olika programmeringsparadigmer, bland annat objektorienterad och funktionell programmering. Till språket hör ett rikt standardbibliotek. Version 3[1] av Python publicerades…(Read More)

Scala

by

Scala är ett programspråk som förenar funktionell programmering med objektorientering. Namnet står för skalbart språk (eng. scalable language), i betydelsen att språket är avsett att kunna växa med användarnas behov. Den främsta fördelen är att källkoden i allmänhet blir kompakt – ungefär h…(Read More)

Java

by

Java är ett objektorienterat programspråk som konstruerades av bland andra James Gosling på Sun Microsystems under 90-talets tidigare hälft. Ursprungligen kallades språket D, för att sedan ändras till Oak[2], men Sun bytte slutligen ut namnet ytterligare en gång, och Java presenterades för världen 23 maj 1995…(Read More)

REST API

by

Representational State Transfer (REST) är ett IT-arkitekturbegrepp som beskriver hur tjänster för maskin till maskin-kommunikation kan tillhandahållas. Begreppet härrör från en avhandling av Roy Fielding – en av författarna till HTTP-specifikationen – och har fått en snabb spridning inom systemutvecklingsområdet. REST för tillbaka begreppet…(Read More)

PageLines