Inlägg Du tittar just nu på kategorin: "Wordpress Plugins"

Single Post Style

by

Ett plugin där användaren själv kan lägga upp olika single-post-templates i en mapp. Pluginnet känner automatiskt av vilka templates som ligger i mappen. Användaren kan sedan logga in och välja vilken template hen vill ha på vilken kategori, eller välja en standard template för…(Read More)

Gjorde ett wordpress plugin för tvättmaskinsbokningar. Pluginet har även en admin panel där ägare kan se vems bokade vad och när. Man kan inte boka en ny tid förrän ens bokade tid har gått ut…(Read More)

Meta Click Counter

by

Gjorde ett wordpress plugin där man sätter en klass på en länk. Pluginet känner sedan av vilken knapp det är och lägger till den i listen, eller utökar antal knapptryck…(Read More)

Invoice creator

by

En working progress, som kommer bli ett wordpress plugin där man kan skapa fakturor, spara kunder och artiklar och genererar möjligheten att generera en pdf efter egen layout…(Read More)

Gjorde ett wordpress plugin som använder google maps apier och känner av var man trycker. Pluginet genererar sedan en radie på knapptrycket i kartan…(Read More)

PageLines