Installera docker och docker-compose på Ubuntu 16.04 server

by

Installera Docker

I denna guide använder jag Ubuntu 16.04 server men funkar lika bra att installera på Ubuntu 17.04 server.
Den är baserad på en artikel från DigitalOcean

Docker använder jag för att på en ubuntu server köra alla mina applikationer i kontainers. Detta gör att jag smidigt kan lägga till och ta bort appar från servern.

Docker-installationspaketet tillgängligt i det officiella Ubuntu 16.04-arkivet, men det kan vara så att det inte är den senaste docker versionen som ligger där. För att få den senaste och bästa versionen, installera jag Docker från det officiella Docker-arkivet.

  1. Först lägger jag till GPG-nyckeln till det officiella Docker-arkivet till systemet
  2. Lägg till Dockerrepositoryt till APT-källor
  3. Installerar docker community edition

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt-get update
apt-cache policy docker-ce
sudo apt-get install -y docker-ce
sudo systemctl status docker

Du kan även lägga till din användare i docker så du slipper köra sudo kommando varje gång du kör docker, detta steg är frivilligt och då kör du bara kommandot:
sudo usermod -aG docker ${USER}

Här kan du läsa mer om docker och hur du använder det. Docker Documentation

Installera Docker Compose

Docker compose använder jag för att deploya flera kontaners samtidigt och på ett smidigt sätt få apparna att kommunicera. Tex jag slipper starta wordpress och en databas separat, utan allt sker istället synkroniserat i en dockercomposefil.

För att inte få felmeddelanden var jag tvungen att köra understående installationskommandon som en super-adminanvändare. Du blir super-admin genom följande kommando.
sudo -i

Installationskommandon för Docker Compose:
curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/$dockerComposeVersion/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


PageLines